Siirry suoraan sisältöön

Metsäkoneurakointi

Metsäkoneurakointia jo vuodesta -86.

Meillä on 36 vuoden kokemus metsäkoneurakoinnista. 

Palveluihimme kuuluu uudistushakkuut, harvennushakkuut, ensiharvennushakkuut, sekä myös pienempi muotoiset tontinraivaus hakkuut.

 

Päätehakkuu eli uudistushakkuu: 

Kypsään ikään päässyt puusto korjataan talteen ja metsä uudistetaan. Uudistushakkuita on avohakkuu, siemen- ja suojapuuhakkuu, kaistalehakkuu ja pienaukkohakkuu. 

Harvennushakkuu: 

Harvennetaan liian tiheässä kasvavia puun runkoja, jolloin tuloksena jokaiselle kasvavalle puulle jää tarpeeksi tilaa. Harvennukset tehdään kahdesti 80 vuoden kasvuaikana.  

Tyypillisin harvennustapa Suomessa on alaharvennus, missä poistetaan kilpailussa suurempien yksilöiden varjoon jääneet rungot. Yläharvennuksessa puolestaan taas poistetaan selkeästi suurempia puuyksilöitä, jolloin harvennuksen tukkipuukertymä kasvaa. Laatuharvennus on enimmikseen ensiharvennusmänniköiden harvennustapa, jossa olennaista on erityisen oksaisten, ns. susipuiden poisto. Sairaat puut poistetaan jokaisella harvennustavalla.

Asiakas edellä.

Miten toimia kun haluan myydä metsää.